Παρασκευή , 12 Απριλίου 2024

ΓΛΟΙΟΣΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

H ελαιοκαλλιέργεια είναι η κατεξοχήν παραδοσιακή καλλιέργεια της Ελλάδας, συνδεδεμένη με την Αρχαία
Ελληνική παράδοση.
Στην Ελλάδα καλλιεργούνται άνω των 7.000.000 στρέμματα ελιάς (ΟΠΕΚΕΠΕ, 2016). Η μέση ετήσια
παραγωγή ελαιολάδου στην χώρα μας είναι περί τους 350.000 τόνους, σε σύνολο παγκόσμιας παραγωγής
3.000.000 τόνων.
Η Ελλάδα είναι η τρίτη μεγαλύτερη παραγωγός χώρα ελαιολάδου παγκοσμίως (13% της παγκόσμιας
παραγωγής τη δεκαετία του 2000), μετά την Ισπανία (40%) και την Ιταλία (22%). Ωστόσο, υπερέχει σε
όρους ποιότητας, καθώς τα ¾ της Ελληνικής παραγωγής είναι εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο, έναντι 45%
της Ιταλικής και 30% της Ισπανικής παραγωγής (Εθνική Τράπεζα).
Αντίστοιχα, η μέση ετήσια παραγωγή επιτραπέζιων ελιών στην Ελλάδα, ανέρχεται περί τους 230.000
τόνους (μ.ο. παγκόσμιας παραγωγής 2,5 εκατ. τόνοι).
Η κυρίαρχη ποικιλία ελαιοποίησης είναι η Κορωνέικη, η οποία καταλαμβάνει τουλάχιστον το 50% της
συνολικής καλλιεργούμενης έκτασης της χώρας και συναντάται σχεδόν καθολικά στην Κρήτη και την Νότια
Πελοπόννησο.
Η ποιοτική ελαιοποιήσιμη ποικιλία Μανάκι καταλαμβάνει άνω των 400.000 στρεμμάτων και προσφέρει
υψηλής αξίας ελαιόλαδο, καλλιεργούμενη σε ημιορεινές περιοχές της Βόρειας Πελοποννήσου, λόγω της
αντοχής της στο ψύχος και της όψιμης ωριμάνσεως.
Η Αθηνολιά καλλιεργείται στην Πελοπόννησο και προσφέρει
το υψηλής αξίας αγουρέλαιο, που πάντοτε απολαμβάνει τις
υψηλότερες τιμές παραγωγού λόγω πρωιμότητας και ιδιαίτερων
οργανοληπτικών χαρακτηριστικών.
Η σημαντικότερη επιτραπέζια ποικιλία είναι η Καλαμών που
παράγει εξαιρετικής ποιότητας ΠΟΠ καρπό (Αιτ/νία, Φθιώτιδα,
Πελοπόννησος), ενώ η Πράσινη Χαλκιδικής εντοπίζεται κυρίως
στη Χαλκιδική και τους γύρω νομούς της Β. Ελλάδας.
Ευχαριστούμε τον καθηγητή του Πανεπιστημίου του
Bari Αldo Moro, κο Franco Nigro και τον επίτιμο
καθηγητή του Γεωπονικού Πανεπιστημίου της Αθήνας
κο Ελευθέριο Τζάμου, για την παροχή του υλικού.
ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΙΑ
Το γλοιοσπόριο είναι μια ασθένεια που βρίσκεται σε έξαρση τα τελευταία χρόνια. Ο θύλακας εμφάνισης του
εντοπίζεται στις περιοχές της Ιταλίας και της Ελλάδας, που βρέχονται από το Ιόνιο πέλαγος.
Το παθογόνο αίτιο είναι τρία είδη του γένους Colletotrichum, τα C. gloeosporioides, C. acutatum και C. clavatum.
Tα φυτικά μέρη που προσβάλλει το γλοιοσπόριο είναι:
Εικ 5: Προσβολή καρπών
που ξεκινά από τον ποδίσκο.
Εικ 6: Προσβολή καρπών με
ομόκεντρους δακτυλίους.
Εικ 4: Προσβεβλημένα άνθη.
3 ΚΑΡΠΟΙ:
Από τα μολυσμένα φύλλα και τους κλάδους, ο μύκητας εξαπλώνεται
στους αναπτυσσόμενους καρπούς μέσω του ποδίσκου.
Σε ποικιλίες με επιμήκεις καρπούς (καλαμών), η σήψη ξεκινά συνήθως
από το κορυφαίο άκρο και επεκτείνεται στην υπόλοιπη επιφάνεια.
Στις ποικιλίες με μεγάλους καρπούς, τα πρώτα συμπτώματα
εμφανίζονται ως κυκλικές βυθισμένες κηλίδες ή υπό την μορφή
ομόκεντρων δακτυλίων ξεκινώντας από το κέντρο της προσβολής.
Σε ώριμους καρπούς, παρατηρείται μια εσωτερική φαιά σήψη της
σάρκας γύρω από την κηλίδα.
4 ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ:
Το λάδι που παράγεται από μολυσμένους καρπούς είναι
υποβαθμισμένης ποιότητας, έχει κοκκινωπό χρώμα και
παρουσιάζονται χημικές μεταβολές στην σύσταση του,
όπως η υψηλή οξύτητα και η μείωση της β-σιτοστερόλης,
των πολυφαινολών και της α-τοκοφερόλης.
2 ΑΝΘΗ:
H ανθοφορία είναι το πιο κρίσιμο στάδιο για την εγκατάσταση και
εξάπλωση του μύκητα, καθώς κατά την περίοδο αυτή το δυναμικό
ανάπτυξης του εμφανίζει έξαρση. Προσβαλλόμενα φυτικά μέρη
κατά το στάδιο αυτό αποτελούν τη βάση για την περαιτέρω
εξάπλωση της ασθένειας.
1 ΦΥΛΛΑ:
Μεταχρωματισμός και
φυλλόπτωση. Τα μολυσμένα
φύλλα γίνονται χλωρωτικά,
καρουλιάζουν προς τα επάνω και
σταδιακά πέφτουν στο έδαφος. Εικ 1: Χλώρωση φύλλου. Εικ 2: Σταδιακή αποφύλλωση. Εικ 3: Καρούλιασμα φύλλου.
Εικ 7: Αριστερά λάδι
που έχει παραχθεί
από μολυσμένους
καρπούς.
ΤΟ ΓΛΟΙΟΣΠΟΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ
Οι κύριες περιοχές της Ελλάδας που έχει
ταυτοποιηθεί το μόλυσμα, είναι η
Κέρκυρα, η Ζάκυνθος, τα Παράλια της
Ηπείρου, η Αιτωλοακαρνανία, τα Παράλια
της Δυτικής Πελοποννήσου, η Βόρεια
Εύβοια και η Λέσβος.
Το γλοιοσπόριο στη Β.Δ. Ελλάδα αποτελούσε μόνιμο πρόβλημα κυρίως για την Λιανολιά Κερκύρας, κατά το
παρελθόν. Ωστόσο τα τελευταία χρόνια το μόλυσμα έχει επεκταθεί στην Κορωνέικη, αλλά και σε άλλες ποικιλίες
όπως η Αμφίσσης, η Καλαμών και όχι μόνο στη Δυτική Ελλάδα αλλά και σε άλλες περιοχές με υψηλές βροχοπτώσεις,
όπως στην Εύβοια, Λέσβο κ.ά.
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ
Ποικιλία Προσβολή Καρπών Προσβολή Φύλλων Συμπτώματα
Κορωνέικη ++ +++
Καλαμών +++ +++
Γαϊδουρελιά +++ ++
Αμφίσσης +++ _
Μαστοειδής ++ ++
 Το ποσοστό του μολύσματος του γλοιοσπορίου στους φυτικούς ιστούς φτάνει το μέγιστο κατά την ανθοφορία,
καθώς και όσο πλησιάζουμε στη συγκομιδή. Η πίεση προσβολής επηρεάζεται από τις πρακτικές διαχείρισης
και είναι υψηλότερη στα συστήματα πυκνής φύτευσης.
 Οι λανθάνουσες μολύνσεις αποτελούν ένα σημαντικό μέρος των συμπτωμάτων και διαφοροποιούνται ανάλογα µε
την πυκνότητα του αρχικού μολύσματος στη φυλλική επιφάνεια, τα χαρακτηριστικά του εδάφους και την ποικιλία.
Επεμβάσεις πριν την ανθοφορία και την καρπόδεση έχουν ως αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση στα συμπτώματα
των λανθανουσών μολύνσεων, στη πυκνότητα του μολύσματος του παθογόνου στη φυλλική επιφάνεια και στη
συχνότητα εμφάνισης των προσβεβλημένων κλάδων.
 Σε περιοχές όπου η ασθένεια είναι ήδη εγκατεστημένη και το κλάδεμα είναι ελαφρύ, οι εφαρμογές σε βλαστούς
ηλικίας μεγαλύτερης από ενός έτους είναι απαραίτητες, για την αποτελεσματική μείωση του αρχικού μολύσματος.
1. ΧΕΙΜΩΝΑΣ: Το παθογόνο διαχειμάζει στους προσβεβλημένους καρπούς που είναι πεσμένοι στο έδαφος και
αποτελούν εστία μόλυνσης, καθώς και στους μουμιοποιημένους καρπούς που έχουν παραμείνει στο δένδρο.
Μεταφορά του μολύσματος στα φύλλα άμεσα μέσω της επιδερμίδας ή έμμεσα μέσω του μίσχου.
2. ΑΝΟΙΞΗ: Η μεταφορά του μολύσματος στα άνθη γίνεται μέσω της υψηλής σχετικής υγρασίας και του αέρα. Ακόμη
και χωρίς ισχυρή βροχόπτωση, το μόλυσμα διαδίδεται πολύ εύκολα. Κατά το στάδιο αυτό, η πυκνότητα του επιφυτικού
πληθυσμού εμφανίζει σημαντική αύξηση. Μεταφορά στα φύλλα. Προσβολή και φυλλόπτωση. Εγκατάσταση του
παθογόνου.
3. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ: Λόγω των υψηλών θερμοκρασιών ο μύκητας βρίσκεται σε λανθάνουσα μορφή και δεν προκαλεί
συμπτώματα. Παρόλα αυτά το παθογόνο υπάρχει στα προσβεβλημένα μέρη του φυτού από την άνοιξη.
4. ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ: Με το συνδυασμό των πρώτων βροχοπτώσεων, της πτώσης της θερμοκρασίας και της ωρίμανσης των
καρπών, γίνεται η μεταφορά του μολύσματος στους καρπούς. Όσο ωριμότερος είναι ο καρπός, τόσο πιο ευαίσθητος.
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
Α Ν Ο Ι Ξ Η
Πρωτογενείς Μολύνσεις
Δευτερογενείς Μολύνσεις
Κ Α Λ Ο Κ Α Ι
Ρ
Ι
Λανθάνουσα Μορφή
Προσβολή φύλλων
Λανθάνουσες μολύνσεις
Προσβολή ανθέων
Μουμιοποιημένοι Προσβολή καρπών
καρποί
Φ Θ Ι Ν Ο Π Ω
Ρ
Χ
Ο
Ε Ι Μ Ω Ν Α Σ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ
ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ
ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
Το Insignia® 20 WG (Pyraclostrobin) είναι το νέο μυκητοκτόνο της BASF για την καλλιέργεια της ελιάς.
Ανήκει στην χημική ομάδα των στρομπιλουρινών, εμφανίζοντας:
 Άριστη προστατευτική και θεραπευτική δράση, παρεμποδίζοντας την κυτταρική αναπνοή των μυκήτων
 Δραστική και γρήγορη αποπλαστική και διελασματική κίνηση εντός των φυτικών ιστών
 Υψηλή αντοχή στην έκπλυση από τη βροχή
 Υψηλή δράση εναντίον των 2 σημαντικότερων ασθενειών της ελιάς
 Υψηλή ταχύτητα διείσδυσης
 Άμεση δράση κατά του παθογόνου
 Μεγάλη διάρκεια δράσης
 Σύνθεση: 20% Pyraclostrobin
 Mορφή: Βρέξιμοι κόκκοι (WG)
 Δοσολογία: 50 gr/στρ.
 Mέγιστος αριθμός εφαρμογών: 3
 Καλλιέργεια: Eπιτραπέζια ελιά
 Tελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: 28 ημέρες
 Ασθένειες: Κυκλοκόνιο, Γλοιοσπόριο
 Συσκευασίες: 10Χ1 Κg
Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ Pyraclostrobin
ΣΤΟΥΣ ΦΥΤΙΚΟΥΣ ΙΣΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ:
Η ΕΓΚΡΙΣΗ
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ
ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΑΘΟΓΟΝΟ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΔΡΑΣΗΣ
INSIGNIA® 20 WG
Eικ 1: Αποτύπωση της διελασματικής κίνησης του Pyraclostrobin σε εγκάρσια τομή φύλλου
ΚΥΚΛΟΚΟΝΙΟ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
Απρίλιος – Μάιος Ιούνιος Ιούλιος – Αύγουστος Σεπτέμβριος Οκτ. – Νοέμβριος
ΚΥΚΛΟΚΟΝΙΟ
ΓΛΟΙΟΣΠΟΡΙΟ
INSIGNIA
INSIGNIA
EΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
ΠΡΟΪΟΝ
Mάιος Ιούνιος
Για την πραγματοποίηση των μολύνσεων είναι απαραίτητη η βροχή ή η υψηλή υγρασία (δροσιά, ομίχλη) σε συνδυασμό
με χαμηλές θερμοκρασίες (6-12° C). Το μεγαλύτερο ποσοστό μολύνσεων γίνεται το φθινόπωρο και την άνοιξη. Κατά
το καλοκαίρι, η δράση του μύκητα αναστέλλεται λόγω των ξηροθερμικών συνθηκών.
Η πρόληψη των ανοιξιάτικων μολύνσεων είναι βασικής σημασίας καθώς από αυτές προέρχεται το αρχικό μόλυσμα για
τις μολύνσεις του φθινοπώρου.
ΓΛΟΙΟΣΠΟΡΙΟ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
Ο μύκητας αναπτύσσεται σε θερμοκρασίες μεταξύ 12-25º C, σε συνδυασμό με υψηλή σχετική υγρασία. Η ύπαρξη
πληγών επιταχύνει το χρόνο επώασης.
Η ασθένεια εμφανίζει 2 περιόδους έξαρσης:
 Η 1η είναι κατά την άνοιξη, όπου και το μόλυσμα εγκαθίσταται στην καλλιέργεια, ειδικά κατά την ανθοφορία.
 Η 2η περίοδος είναι περί τις αρχές του φθινοπώρου, όταν ο καρπός αρχίζει να ωριμάζει.
Kρόκιασμα ανθέων: Ο σημαντικότερος ψεκασμός, ο οποίος συμπίπτει με τα αρχικά μολύσματα και των 2 ασθενειών,
τα οποία αποτελούν τη βάση για την εξέλιξη της ασθένειας.
1η ανάπτυξη καρπού: Χρονικά περίπου ένα μήνα μετά το κρόκιασμα, στις περιοχές που έχουν υψηλή πίεση
προσβολής γλοιοσπορίου.
Ωρίμανση καρπού/αλλαγή χρώματος: Στις αρχές του φθινοπώρου, πριν ξεκινήσουν οι πρώτες βροχές και πέσει
η θερμοκρασία, για ταυτόχρονη καταπολέμηση των δευτερογενών μολυσμάτων των 2 ασθενειών.
Κρόκιασμα
ανθέων
1η ανάπτυξη
καρπού
Σεπτέμβριος
Ωρίμανση
10 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
1. Πρώιμη συγκομιδή για την αποφυγή δευτερογενών μολύνσεων σε ώριμους και υπερώριμους καρπούς.
2. Αφαίρεση και κάψιμο των μολυσμένων κλάδων, στους οποίους βρίσκονται μουμιοποιημένοι καρποί.
3. Επιμελές κλάδεμα, το οποίο εκτός από τη μείωση του μολύσματος, βελτιώνει την κυκλοφορία
του αέρα, μειώνοντας την υγρασία μέσα στην κόμη του δένδρου.
4. Χημική ή μηχανική ζιζανιοκτονία.
5. Ελαφριά κατεργασία του εδαφους με τους μουμιοποιημένους καρπούς.
6. Oι προληπτικές εφαρμογές πάντα δίνουν καλύτερα αποτελέσματα στην αντιμετώπιση της ασθένειας σε
σύγκριση με τις θεραπευτικές.
7. Ανοιξιάτικος ψεκασμός, κατά το κρόκιασμα των ανθέων, ο οποίος είναι ο σημαντικότερος για
την καταπολέμηση των πρωτογενών μολυσμάτων που είναι η βάση για την περαιτέρω εξάπλωση
του παθογόνου κατά την διάρκεια του καλλιεργητικού έτους.
8. Στις περιοχές υψηλής πίεσης, επανάληψη κατά την πρώτη ανάπτυξη καρπού.
9. Φθινοπωρινοί ψεκασμοί πριν ξεκινήσουν οι πρώτες βροχές και πέσει η θερμοκρασία, για ταυτόχρονη
καταπολέμηση των δευτερογενών μολυσμάτων των 2 ασθενειών, ιδανικά από τις αρχές Σεπτεμβρίου.
10. Εφαρμογή χαλκούχων σκευασμάτων αμέσως μετά το χειμερινό κλάδεμα.

http://www.basf-agro.gr

Δείτε επίσης εδώ

Ενημέρωση για το «Xylella fastidiosa» στην Κυνουρία

Σύμφωνα με δελτίο τύπου που εξέδωσε ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας: Με μεγάλο ενδιαφέρον και συμμετοχή …