Έμπειρο συνεργείο αναλαμβάνει τη συλλογή ελαιοκάρπου

Η μακρόχρονη εμπειρία μας και τα σύγχρονα μηχανήματα που διαθέτουμε εγγυώνται τον συντομότερο χρόνο εργασίας

τηλ. 6985601962

Δείτε επίσης εδώ

Πώς θα αντιμετωπίσετε τον δάκο;

Θα έχετε προσέξει πώς ξέμπαρκες ελιές στον δρόμο ακαλλιέργητες και λογγωμένες και χτήματα ακαλλιέργητα έχουν …