Η εξέλιξη αυτή εφόσον επιβεβαιωθεί και από τα τελικά στοιχεία των δηλώσεων, έχει πολλαπλές αναγνώσεις:

Πρώτον, δείχνει πως οι επιδοτήσεις συγκεντρώνονται στους πιο οργανωµένους παραγωγούς που έχουν αναπτυξιακές προοπτικές και µπαίνουν σε έξοδα και επιπλέον φροντίδες για να διεκδικήσουν το κάτι παραπάνω. Όπως άλλωστε ανέφερε προ ολίγων ηµερών γλαφυρά ο γενικός γραµµατέας Ενωσιακών Πόρων, ∆ηµήτρης Παπαγιαννίδης από τα Ιωάννινα «δεν θα παίρνεις επιδοτήσεις απλώς για συµπλήρωση του εισοδήµατος». Πιο απλά οι εποχές των εύκολων επιδοτήσεων τελείωσαν.

∆εύτερον, κάποιοι συνειδητά ή λόγω αδυναµίας ή ακόµη και λόγω της µη επαρκούς επεξήγησης των διαδικασιών επιδότησης µε ευθύνη των αρµοδίων αρχών (την αργοπορία στις εφαρµοστικές έχει στηλιτεύσει πολλάκις η οµάδα σχεδιασµού της νέας ΚΑΠ), αποµακρύνονται από όλη τη διαδικασία του πρασινίσµατος.

Τρίτον, το γεγονός ότι η µισή έκταση που δηλώνεται στο ΟΣ∆Ε δένεται µε κάποιο eco-scheme δεν σηµαίνει πως ξαφνικά η ελληνική γεωργία έγινε και «πράσινη». Άλλωστε το 25% περίπου των εκτάσεων δηλώθηκαν ως βιολογικές και µένει να φανεί πόσες από αυτές θα δηλωθούν ως τέτοιες ξανά µετά την αυστηροποίηση των διαδικασιών.

Τέταρτον, η τάση συγκέντρωσης των ενισχύσεων υποστηρίζει τη σταδιακή συγκέντρωση των εκµεταλλεύσεων σε λιγότερα χέρια κάτι που µένει να επιβεβαιωθεί και από τις µελλοντικές δηλώσεις ΟΣ∆Ε. Το 2022 είχαν κάνει αίτηση ενίσχυσης και είχαν πληρωθεί το τσεκ (εξόφληση) πάνω από 640.000 παραγωγοί. Φέτος, πραγµατοποιήθηκαν 653.359 αιτήσεις από τις οποίες αιτήθηκαν δικαιώµατα 585.853 παραγωγοί. Οι υπόλοιποι 67.506 παραγωγοί που υπέβαλαν αιτήσεις ΟΣ∆Ε 2023 δεν ήταν κάτοχοι δικαιωµάτων την στιγµή του υπολογισµού της προκαταβολής, διότι είτε αναµένουν µεταβίβαση δικαιωµάτων, είτε κατανοµή από το εθνικό απόθεµα.

Πέµπτον, είναι σηµαντικό να υπάρξουν στοιχεία για το πώς είναι µοιρασµένα ανά αγρονοµική περιφέρεια τα στρέµµατα που δεν δέθηκαν µε κάποιο eco-scheme. Έως ένα µεγάλο βαθµό είναι δικαιολογηµένο για τους κτηνοτρόφους να µην επέλεξαν κάποια πράσινη δράση καθώς η µόνη διέξοδος που είχαν ήταν τα βιολογικά, µέχρι να γίνει η τροποποίηση που µπήκαν και τα δασολίβαδα στην εξίσωση των πριµοδοτήσεων. Σηµειώνεται ότι από τα 38 εκατ. στρµ, τα 17 εκατ. αφορούν βοσκοτόπια. Ως εκ τούτου, τα παραπάνω στοιχεία θα βοηθήσουν ώστε να γίνει κατανοητό ποιες από τις παραπάνω «αναγνώσεις» έχει βάση.

Το πώς τώρα θα επηρεαστεί και το τελικό ποσό της πληρωµής ανά στρέµµα είναι άγνωστο µέχρις ότου να ενσωµατωθούν όλα τα απαιτούµενα στοιχεία στο ΟΣ∆Ε. ∆ηλαδή αν τελικά πάρουν λιγότερά ή περισσότερα από την υπολογισµένη πριµοδότηση