Τα έντομα της ελιάς και πώς τα αντιμετωπίζουμε

Αυτή την εποχή (Ιούνιος) αρκετά έντομα-εχθροί της ελιάς μπορεί να βρίσκονται σε δραστηριότητα. Παρακάτω αναφέρονται τα κυριότερα από αυτά, και τρόποι παρακολούθησης και αντιμετώπισής τους αυτή την περίοδο.

pyrinotritis


   πυρηνοτρήτης

pyrinotritis


   πυρηνοτρήτης

pyrinotritis


   πυρηνοτρήτης

Ο πυρηνοτρήτης της ελιάς (Prays oleae)
Τα ενήλικα ωοτοκούν στους νεαρούς καρπούς και η προνύμφη μετά την εκκόλαψή της εισέρχεται στον καρπό και κατευθύνεται στον πυρήνα όπου τρέφεται και αναπτύσσεται, προκαλώντας καρπότωση. Η καρπόπτωση ενδέχεται να είναι σημαντική και για αυτό χρειάζεται παρακολούθηση των πληθυσμών του εντόμου από τις αρχές Μαΐου, ειδικά στις περιοχές και ποικιλίες όπου είναι γνωστό ότι αποτελεί πρόβλημα ή όπου διαπιστώθηκαν υψηλοί πληθυσμοί κατά την ανθόβια γενεά.

Για την παρακολούθηση της δραστηριότητάς του χρειάζεται να τοποθετήσουμε φερομονικές παγίδες τύπου δέλτα που συλλαμβάνουν αρσενικά άτομα. Στη συνέχεια, με την εμφάνιση του εντόμου και με την αύξηση των συλλήψεων στις παγίδες, πρέπει να προχωρήσουμε σε δειγματοληψίες καρπιδίων για να ελέγξουμε εάν πράγματι υπάρχουν ωοτοκίες σε αυτούς και εάν οι προνύμφες έχουν ήδη εκκολαφθεί. Σε περίπτωση που έχουμε σημαντικό ποσοστό καρπών προσβολής θα πρέπει να γίνει ψεκασμός και, εάν συνεχίζονται οι ωοτοκίες, να γίνει ένας ακόμη ψεκασμός με εγκεκριμένα σκευάσματα. Εάν δεν μπορούμε να εγκαταστήσουμε παγίδες, μπορούμε να παρακολουθήσουμε τα δελτία γεωργικών προειδοποιήσεων. Ωστόσο και πάλι το ασφαλές κριτήριο είναι η εξέταση των καρπών του ελαιώνα μας, καθώς ο πυρηνοτρήτης, αν και θεωρείται ο δεύτερος πιο σημαντικός εχθρός της ελιάς, ωστόσο, από δικές μας παρατηρήσεις, σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να προκαλέσει οικονομική ζημιά και αυτό εξαρτάται από την ποικιλία της ελιάς και τις καιρικές συνθήκες στην περίοδο της ωοτοκίας. Επίσης, πολλά άλλα έντομα που τρέφονται με τα ωά του είναι δραστήρια αυτή την εποχή και μειώνουν τους πληθυσμούς του.

rixitis


    ρυγχίτης

O ρυγχίτης της ελιάς (Rhynchites cribripennis)
Ο ρυγχίτης συναντάται συχνά σε ορισμένες περιοχές της χώρα μας. Τα ενήλικα τρέφονται προκαλώντας οπές (τροφικά βοθρία) στα πολύ μικρά και μεγαλύτερα καρπίδια που μπορεί να προκαλέσουν καρπόπτωση. Οι καρποί είναι ευαίσθητοι μετά την καρπόδεση και μέχρι τα μέσα ή και τέλη Ιουνίου. Η ανάγκη εκτέλεσης ψεκασμού διαπιστώνεται με τίναγμα κλάδων μήκους 40-50 εκ. πάνω από ένα λευκό πανί ή δίσκο με σκοπό να μετρήσουμε τον αριθμό των ενηλίκων του ρυγχίτη. Εάν βρεθούν περισσότερα από 3-4 άτομα ανά κλάδο, θεωρείται ότι μπορεί να προκληθεί οικονομική ζημιά και επομένως θα πρέπει να γίνει ψεκασμός.

Ο δάκος της ελιάς (Bactrocera oleae)
Την περίοδο αυτή (Ιούνιος) τα ενήλικα είναι δραστήρια στους ελαιώνες και θα πρέπει ήδη να λαμβάνονται μέτρα παρακολούθησης ή και αντιμετώπισης. Μπορούν να τοποθετηθούν παγίδες νερού με δόλωμα στα δένδρα για παρακολούθηση. Για την αντιμετώπισή του oι μέθοδοι που εφαρμόζονται είναι η χημική (δολωματικοί ψεκασμοί και ψεκασμοί καλύψεως) και η μαζική παγίδευση. Ο χρόνος του πρώτου δολωματικού ψεκασμού σε μια περιοχή καθορίζεται βάσει μιας σειράς κριτηρίων, όπως οι συλλήψεις ενηλίκων στο δίκτυο των παγίδων, η καταλληλόλητα του καρπού για ωοτοκία (έναρξη πήξης του πυρήνα), οι κλιματικές συνθήκες, η ποικιλία, οι καλλιεργητικές πρακτικές κ.ά. και ανάλογα με την πορεία του πληθυσμού και της προσβολής των καρπών σε κάθε περιοχή.

margaronia

    μαργαρόνια

H μαργαρόνια της ελιάς (Palpita unionalis)
Το έντομο αυτό είναι ένα λευκό λεπιδόπτερο (πεταλούδα) με γυαλιστερές πτέρυγες με άνοιγμα 25-30 χιλ. του οποίου η προνύμφη του είναι φυλλοφάγος ή/και καρποφάγος. Αυτή την εποχή ενδέχεται να συναντήσουμε στα ελαιόδενδρα προσβολή από την μαργαρόνια. Συνήθως δεν αναπτύσσει υψηλούς πληθυσμούς, αλλά μπορεί να σημειωθούν εξάρσεις που σχετίζονται με την αφθονία της τρυφερής βλάστησης. Γενικά, σε περιπτώσεις υψηλών πληθυσμών του μπορεί να προκαλέσει οικονομική ζημιά, αλλά μόνο σε δενδρύλλια ή νεαρά ελαιόδενδρα. Η παρακολούθηση των πτήσεων των ενηλίκων γίνεται με φερομονικές παγίδες. Θα πρέπει να επισκεπτόμαστε συχνά τους ελαιώνες για να αποφύγουμε πιθανή ζημία από έξαρση των πληθυσμών του.  

πηγη  olivenews

Δείτε επίσης εδώ

Αν δεν είχαν ανέβει οι τιμές, ο κόσμος θα είχε ξεμείνει από ελαιόλαδο από τον Ιούνιο

Με το βλέμμα εστιασμένο στο παρόν και το μέλλον του ελαιοκομικού τομέα και επίκεντρο το …