Η μέση τιμή στην Ισπανία στις 10 Ιουλίου ήταν 7,19 €/λίτρο και τώρα, στις 6 Σεπτεμβρίου αυξήθηκε κατά 22,8% στα 8,72 €/λίτρο

Η ισπανική Ένωση Καταναλωτών πραγματοποίησε μια πολύ ενδιαφέρουσα σύγκριση μεταξύ των τιμών των ελαιολάδων σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ τεσσάρων χωρών και συγκεκριμένα της Ισπανίας, Πορτογαλίας, Γαλλίας και Ιταλίας. Σαν βάση πήρε την τιμή του εξαιρετικού παρθένου σε ιδιωτικές ετικέτες (private label), που έχουν και τη μεγαλύτερη κατανάλωση.

Επίσης πολύ ενδιαφέρουσα είναι η επισήμανση των διαφορετικών συντελεστών ΦΠΑ κάθε χώρας, οι οποίοι όμως δεν αρκούν για να εξηγήσουν τις διαφορές τιμών.

Πίνακας 1. Οι τιμές σε €/λίτρο των εξαιρετικών παρθένων ιδιωτικής ετικέτας παράλληλα με τους συντελεστές ΦΠΑ σε σούπερ μάρκετ τεσάρων χωρών της Μεσογείου

χώρα τιμή ΦΠΑ (%)
Ισπανία 8,72 5
Ιταλία 8,21 4
Γαλλία 7,95 5,5
Πορτογαλία 6,95 μηδέν

Ο μέσος όρος των τεσσάρων χωρών είναι 7,96 €/λίτρο. Η ακριβότερη Ισπανία είναι κατά 26% ακριβότερη από την φτηνότερη Πορτογαλία. Όλες οι χώρες έχουν χαμηλό ΦΠΑ με την Πορτογαλία στο μηδέν!

Η μέση τιμή στην Ισπανία στις 10 Ιουλίου ήταν 7,19 €/λίτρο και τώρα, στις 6 Σεπτεμβρίου που έγινε η τιμοληψία αυξήθηκε κατά 22,8% στα 8,72 €/λίτρο.

Και η Ελλάδα;

Η δική μας αντίστοιχη τιμοληψία που επί πολλά χρόνια κάνουμε σε κάθε τεύχος του Ελιά & Ελαιόλαδο με ακριβώς ανάλογη μέθοδο μας έδωσε τα εξής αποτελέσματα.

Πίνακας 2. Τιμές εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου ιδιωτικής ετικέτας σε 4 αλυσίδες λιανικής στην Ελλάδα (σε €/κιλό). Σύγκριση μεταξύ 11/9 και 1/9/2023

s/m 11/9 1/9 μεταβολή
Σκλαβενίτης 10,60 9,65 9,8
Μασούτης 10,49 9,99 5,0
ΑΒ 9,98 9,98 μηδέν
My Market 9,75 7,95 22,6
μέσοςόρος 10,205 9,39 +8,7%

Διαπιστώσεις

  1. Το ελληνικό ράφι ακρίβυνε κατά 8,7% (κατά μ.ό) μέσα σε 10 μόλις ημέρες
  2. Το ελληνικό ράφι είναι σημαντικά ακριβότερο, 2,245 €/λίτρο, 30% κατά μέσο όρο, σε σύγκριση με τις άλλες Μεσογειακές χώρες.
Ισπανία 1,88 €/λ (17,5%)
Ιταλία 2,00 €/λ (24,3%)
Γαλλία 2,255 €/λ (28,4%)
Πορτογαλία 3,255 €/λ (46,8%)
μέσος όρος 2,245 €/λ (29,25%)

3. Η διαφορά επιβαρύνεται και λόγω του σημαντικά υψηλότερου, 13%, που ισχύει στην Ελλάδα.

olivenews.gr