Παρασκευή , 12 Απριλίου 2024

Ο χρόνος και το είδος του κλαδέματος επηρεάζουν την ανάπτυξη και την απόδοση των δένδρων ελιάς σε συστήματα υπέρπυκνης φύτευσης

Η επίδραση διαφορετικών καλλιεργητικών φροντίδων και του χρόνου κλαδέματος στη βλαστική περίοδο της ελιάς μελετήθηκε από τους Lodolini et. al. (2023), σε ελαιώνα με υπέρπυκνο σύστημα φύτευσης και η ηλικία των δένδρων 5 ετών (1.250 δέντρα ha-1, cv. “Ascolana tenera”).

Οι επεμβάσεις-μεταχειρίσεις που εφαρμόστηκαν ήταν:

α) χειμερινό πλευρικό κλάδεμα και κορυφολόγημα,

β) θερινό πλευρικό κλάδεμα και χειμερινό κορυφολόγημα,

γ) χειμερινό πλευρικό κλάδεμα και θερινό κορυφολόγημα,

δ) θερινό πλευρικό κλάδεμα και κορυφολόγημα.

Χρησιμοποιήθηκε ως μάρτυρας το επιλεκτικό ανοιξιάτικο κλάδεμα με διατήρηση του κωνικού σχήματος της κόμης. Το κορυφολόγημα διατήρησε σημαντικά το ύψος των δέντρων που καταγράφηκε στο τέλος της τριετούς δοκιμής σε σύγκριση με το μάρτυρα (3,84 ± 0,45 m), ιδίως οι θερινές επεμβάσεις διατήρησαν το τελικό ύψος των δέντρων στα 3,0 ± 0,26 m.

Εικόνα 1. Αξιολόγηση της επίδρασης του χρόνου και του είδους κλαδέματος στην ανάπτυξη και στην απόδοση των ελαιόδενδρων με υπέρπυκνο σύστημα φύτευσης και σχήμα μόρφωσης φράχτη. 

Το θερινό κορυφολόγημα και το πλευρικό κλάδεμα μείωσαν σημαντικά τον όγκο της κόμης σε σύγκριση με το χειμερινό κλάδεμα και το μάρτυρα. Υπήρξε λιγότερη βλαστική αναβλάστηση στο μάρτυρα και, κατά μέσο όρο, λιγότερη για το θερινό κλάδεμα συγκριτικά με το χειμερινό κλάδεμα που εφαρμόστηκε κατά το ίδιο έτος κλαδέματος. Δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές στατιστικές διαφορές μεταξύ των επεμβάσεων-μεταχειρίσεων όσον αφορά την εποχιακή βλαστική ανάπτυξη των μικτών βλαστών 1 έτους.

Αντιθέτως, η απόδοση της παραγωγής, σε καρπούς ανά δέντρο, ήταν σημαντικά υψηλότερη με τη χρονική κατανομή εφαρμογής του κλαδέματος, ένα μέρος το χειμώνα και ένα μέρος το καλοκαίρι, σε σχέση με το κλάδεμα της κόμης σε κωνικό σχήμα. Τα αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι η εφαρμογή του κλαδέματος τη χειμερινή περίοδο με πλευρικό κλάδεμα και το καλοκαιρινό κορυφολόγημα συμβάλλουν στην καλή ανάπτυξη των νεαρών δέντρων, στην υψηλή απόδοση και στη δημιουργία συστήματος μόρφωσης πιο συμπαγούς σχήματος.

Πηγή: E.M. Lodolini, S. Polverigiani, V. Giorgi, F. Famiani, D. Neri, 2023. Time and type of pruning affect tree growth and yield in high-density olive orchards. Scientia HorticulturaeVolume 311, 1 March 2023, 111831

Φωτογραφία από το International Olive Council

Άρθρο του ΥΔ Σώτηρα Μάριου-Ιωάννη MSc Γ.Π.Α

πηγη olivenews

Δείτε επίσης εδώ

Ενημέρωση για το «Xylella fastidiosa» στην Κυνουρία

Σύμφωνα με δελτίο τύπου που εξέδωσε ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας: Με μεγάλο ενδιαφέρον και συμμετοχή …