«Ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Ευάγγελος Σηµανδράκος υποσχέθηκε ότι θα γίνει η πληρωµή της προκαταβολής του τσεκ γύρω στις 28 Οκτωβρίου» διαµήνυσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κατά την τριήµερη περιοδεία του στη Θεσσαλία, χωρίς ωστόσο να βρίσκεται δίπλα του κάποιο µέλος της διοίκησης του Οργανισµού Πληρωµών.

Βέβαια, να σηµειωθεί ότι 28 Οκτωβρίου είναι Σάββατο και η προηγούµενη µέρα είναι συνήθως ηµιαργία, οπότε -αν γίνουν πράξη οι υποσχέσεις των αρµοδίων, τότε η προκαταβολή του τσεκ δεν αποκλείεται να ξεκινήσει από το απόγευµα της Πέµπτης 26 Οκτωβρίου. Σε κάθε περίπτωση, η ανησυχία του µεγαλύτερου µέρους του αγροτικού κόσµου έγκειται στα ποσά τα οποία θα λάβουν φέτος και κατά πόσο θα έχουν ενσωµατωθεί οι αλλαγές που έχουν κληθεί να κάνουν όλο αυτό το διάστηµα µέσα από τις διοικητικές πράξεις. Ενδεικτικό είναι ότι είναι ανοιχτή για λίγες µόνο ακόµα ηµέρες και µέχρι την 1η Σεπτεµβρίου η πλατφόρµα για την υποβολή αιτηµάτων άρσης επικάλυψης από τους παραγωγούς. Πρόκειται για αιτήµατα που υποβάλλονται από τους αγρότες για τις περιπτώσεις που η επικάλυψη έχει διαπιστωθεί ως αποτέλεσµα του χωρικού διασταυρωτικού ελέγχου (κωδ. λάθους 53101). Επισηµαίνεται ότι κατά τη διαδικασία αυτή δεν επιτρέπεται µεταβολή της δηλούµενης γεωµετρίας των αγροτεµαχίων. Τα αιτήµατα άρσης επικάλυψης θα πρέπει να συνοδεύονται από δικαιολογητικά, που θα τεκµηριώνουν τη θέση και τα όρια του/των αγροτεµαχίου/ων για τα οποία ο γεωργός αιτείται άρση επικάλυψης. Ενδεικτικά α αναφέρονται τα εξής:

  1. Τοπογραφικό ∆ιάγραµµα µε ΕΓΣΑ 87
  2. Τίτλος λειτουργούντος ή ανάρτησης Κτηµατολογίου, µε το απαραίτητο απόσπασµα χάρτη
  3. ∆ιαγράµµατα αναδασµών και πίνακες
  4. Παραχωρητήρια σε ισχύ του Ν. 4061/2012
  5. Ε9, τυχόν συµβόλαια, δικαστικές αποφάσεις, που να αποδεικνύουν το ιδιοκτησιακό καθεστώς και τη θέση του αγροτεµαχίου.

Παράλληλα, όπως ανακοίνωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ, το υποσύστηµα διοικητικών πράξεων κατηγορίας Ι & ΙΙ θα είναι διαθέσιµο για τις ΕΑΕ 2022 µέχρι τις 5 Σεπτεµβρίου, καλώντας τους ενδιαφερόµενους να προχωρήσουν σε σχετικές µεταβολές.

Πριν την προκαταβολή οι εκκρεµότητες  της περσινής χρονιάς

Κατά τα λοιπά, σε εκκρεµότητα βρίσκονται ακόµα διορθώσεις και κατά συνέπεια πληρωµές παραγωγών σχετικά µε διορθώσεις σε µεταβιβάσεις, αιτήµατα ανωτέρας βίας, διοικητικές πράξεις έτους 2022, διαγραφές αιτήσεων των µεταβιβαστών, διόρθωση κατανοµής βοσκοτόπων, ελέγχους επί του Εθνικού Αποθέµατος και ενστάσεις για τα προγράµµατα.

Να σηµειωθεί ότι οι όποιες αιτήσεις-διορθώσεις του έτους αιτήσεων 2022 γίνουν και βγάλουν ποσό πληρωµής, θα πρέπει να εκκαθαριστούν µέχρι τις 15 Οκτωβρίου 2023 το αργότερο, καταληκτική ηµεροµηνία πληρωµών του οικονοµικού έτους 2023, βάσει του ενωσιακού θεσµικού πλαισίου. Αυτό σηµαίνει ότι εκτός από µεµονωµένες πιστώσεις, µέχρι τα µέσα Οκτωβρίου και σίγουρα πριν την προκαταβολή της ενιαίας ενίσχυσης του έτους αιτήσεων  2023 θα πρέπει να έχει γίνει και µία µαζική πληρωµή που να κλείνει τις οποίες «τρύπες» από το περσινό έτος.

Προς πληρωµή ακόµα και τα υπόλοιπα της δηµοσιονοµικής πειθαρχίας, στην καλύτερη περίπτωση περί τα τέλη Σεπτεµβρίου, αλλά και οι επιλαχόντες Νέοι Αγρότες, µε τη σχετική πίστωση να τοποθετείται για το δεύτερο 15νθήµερο του Σεπτεµβρίου, ενώ όσοι εν δυνάµει δικαιούχοι κληθούν να προσκοµίσουν επιπλέον δικαιολογητικά θα πληρωθούν την πρώτη δόση τον Οκτώβριο.

agronews.gr