Πρόκειται για μεγαλύτερη ποσότητα από την αρχικά προβλεπόμενη, η οποία ήταν λίγο κάτω από 200.000 τόνους, λόγω του ότι η εμπορία ήταν χαμηλότερη από την αναμενόμενη, πιθανώς λόγω της αύξησης των τιμών.

Στην τελευταία μηνιαία έκθεσή του για την κατάσταση της αγοράς ελαιολάδου, που δημοσιεύθηκε στις 2 Νοεμβρίου, το Υπουργείο Γεωργίας της Ισπανίας περιλαμβάνει τα στοιχεία προσφοράς και ζήτησης για την περασμένη ελαιοκομική περίοδο 2022/2023. Αν και τα στοιχεία για την κατανάλωση και το εξωτερικό εμπόριο είναι ακόμη προσωρινά, αναφέρει ότι η συνολική εμπορία ανήλθε σε 1,082 εκατομμύρια τόνους, μειωμένη κατά 35,4% σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο και κατά 33,4% κάτω από το μέσο όρο των τεσσάρων τελευταίων περιόδων. Τόσο η εγχώρια ζήτηση όσο και οι εξαγωγές συνέβαλαν σε αυτή τη μείωση.

Η εγχώρια κατανάλωση μειώθηκε κατά 38,2% σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο και οι εξαγωγές κατά 33,8%. Οι εισαγωγές, από την άλλη πλευρά, παρέμειναν αρκετά σταθερές, με μικρή πτώση 1,3%.

Για την περίοδο 2022/23, το Υπουργείο είχε αρχικά ως στόχο την εγχώρια κατανάλωση λίγο πάνω από 400.000 τόνους και τις εξαγωγές 725.000 τόνους.

Πηγή: agropopular.com