Κυκλοκόνιο, ακάρεα και άλλοι εχθροί που απειλούν τις ελιές, τρόποι προστασίας

Για την καταπολέμηση των ακάρεων αυτών κι επειδή δεν υπάρχουν εγκεκριμένα – εξειδικευμένα σκευάσματα, συνίσταται επέμβαση με κατάλληλα για την καλλιέργεια θερινά ορυκτέλαια όταν η νέα βλάστηση έχει φθάσει τα 6-8 εκατοστά

Την εποχή αυτή η ελιά αντιμετωπίζει μια σειρά από εχθρούς, παθογόνους μικροοργανισμούς και έντομα: κυκλοκόνιο, ακάρεα, κοκκοειδή, καλόκορι, μαργαρόνια. Πως μπορεί να τους αντιμετωπίσει ο ελαιοκαλλιεργητής, σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου, το οποίο αφορά τους Νομούς Μαγνησίας, Φθιώτιδος, Λάρισας.

Παρατίθεται το σχετικό Δελτίο Τύπου και η υπέυθυνη για περισσότερες πληροφορίες, κυρία Φωτοπούλου Ανέτα

 

ΕΛΙΑ Νο 4/11-4-2023

 

ΚΥΚΛΟΚΟΝΙΟ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ

pigh olivenews.gr

Δείτε επίσης εδώ

Αν δεν είχαν ανέβει οι τιμές, ο κόσμος θα είχε ξεμείνει από ελαιόλαδο από τον Ιούνιο

Με το βλέμμα εστιασμένο στο παρόν και το μέλλον του ελαιοκομικού τομέα και επίκεντρο το …