Πέμπτη , 16 Μαΐου 2024

Εποχιακές οδηγίες για φυτοπροστασία της ελιάς σε περιοχές μέσης πρωϊμότητας από Πυρηνοτρήτη, Βαμβακάδα, Μαργαρόνια και Ακάρεα

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ & ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Καστοριάς 32Α, 71307 Ηράκλειο
Τηλ: 2810.224948, Fax: 2810.225616
Email: pkpfiraklio@minagric.gr

Τα δελτία αναρτώνται στην ιστοσελίδα του υπουργείου www.minagric.gr και αποστέλλονται μέσω e-mail σε κάθε ενδιαφερόμενο με αίτημα στo agrodeltiokriti@gmail.com Εφαρμόστε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φαρμάκων, έτσι προστατεύεστε εσείς, ο καταναλωτής και το περιβάλλον

 

Φ Υ Τ Ο Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α   Σ Τ Η Ν   Ε Λ Ι Α
(ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕΣΗΣ ΠΡΩΙΜΟΤΗΤΑΣ)

Πληροφορίες : MSc Μαρία Ζ. Ροδιτάκη
Παρατηρήσεις υπαίθρου: Αν. Παπαδάκη, Λούρου, Μ. Ροδιτάκη.                           Νο 4

Βλαστικά στάδια ελιάς, ποικιλία Κορωνέικη

Πρώιμες περιοχές: Άνθιση (στάδια F, F1).
Μεσοπρώιμες περιοχές: Κρόκιασμα των ανθοταξιών, λίγο πριν την άνθιση (στάδιο Ε).
Όψιμες περιοχές: Συνεχίζεται το φούσκωμα των ανθιδίων στις ανθοταξίες (στάδιο D).

            
Στάδιο Ε: Κροκίασμα                               Στάδιο F: Έναρξη άνθισης.                               Ακάρεα: Προσβολή φύλλων και ανθέων                                                                                           Προσβολή πυρηνοτρήτη στα άνθη

                   Μαργαρόνια: Προσβολή ακραίας βλάστησης σε ελαιόδεντρο                                             Βαμβακάδα: Λευκά κολλώδη εκκρίματα                                  αυστηρά κλαδεμένο, δεξιά η προνύμφη.                                                        καλύπτουν τις ανθοταξίες.

(Φωτογραφίες: Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Ηρακλείου)

Χρησιμοποιείτε σκευάσματα φυτοπροστασίας με έγκριση στην καλλιέργεια της ελιάς.
Στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ 
https://1click.minagric.gr/oneClickUI/frmFytoPro.zul στις επιλογές: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ & ΕΝΤΟΜΟ (Εχθρό) ή ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ & ΑΣΘΕΝΕΙΑ, επιλέγοντας καλλιέργεια την ελιά ενημερώνεστε για εγκεκριμένα εντομοκτόνα και μυκητοκτόνα σύμφωνα με τις τελευταίες τροποποιήσεις των εγκρίσεων.

  • Διαβάζετε προσεκτικά και εφαρμόζετε τις οδηγίες που αναγράφονται στις ετικέτες των σκευασμάτων για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.
  • Ενημερώνεστε παρακολουθώντας τα δελτία καιρού. Μην ψεκάζετε όταν οι καιρικές συνθήκες δεν είναι κατάλληλες, π.χ. δυνατός άνεμος ή αναμενόμενη βροχή.

Ηράκλειο 4 Μαΐου 2023
Η Προϊσταμένη Τμήματος
Κληρονόμου Ευφροσύνη

ΣΗΜΕΙΩΣΗΤα Δελτία για την ελιά εκδίδονται με δεδομένα που προέρχονται από συγκεκριμένο δίκτυο βιολογικών, φαινολογικών και μετεωρολογικών παρατηρήσεων σε τρεις αντιπροσωπευτικές ζώνες πρωιμότητας: πρώιμη (παραλιακή), μεσοπρώιμη (ενδοχώρα) και όψιμη (ορεινή). Στις αποφάσεις που λαμβάνετε για την προστασία της καλλιέργειάς σας με τις συστάσεις των Δελτίων θα πρέπει να συνεκτιμάτε τις τοπικές συνθήκες (ανάγλυφο κάθε περιοχής) και την ατομικότητα του ελαιώνα σας (ηλικία, θρεπτική κατάσταση, φορτίο παραγωγής, ποτιστικός, κ.ά).

 

πηγη:olivenews

Δείτε επίσης εδώ

Ενημέρωση για το «Xylella fastidiosa» στην Κυνουρία

Σύμφωνα με δελτίο τύπου που εξέδωσε ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας: Με μεγάλο ενδιαφέρον και συμμετοχή …