Καθώς οι ελαιοκαλλιεργητές προετοιμάζονται για την επερχόμενη βλαστική περίοδο, η σωστή εφαρμογή προληπτικών μέτρων φυτοπροστασίας, σε συνδυασμό με εξειδικευμένο κλάδεμα, αποτελούν το κλειδί για την αποτελεσματική αντιμετώπιση επιβλαβών εχθρών και ασθενειών.

Οι καλλιεργητικές αυτές πρακτικές είναι αναγκαίες ανεξαρτήτως της καρποφορίας της προηγούμενης χρονιάς, αποτρέποντας πολυετείς επιπτώσεις στην υγεία των δένδρων, όπως διαπιστώνει το Περιφερειακό Κέντρο Καβάλας.

Το κλάδεμα της ελιάς εφαρμόζεται το χειμώνα μετά τη συγκομιδή και πάντα πριν την έναρξη της βλαστικής δραστηριότητας των δένδρων. Παράταση δίνεται σε περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος να επικρατήσουν συνθήκες παγετού (αρχές άνοιξης).

Το κλάδεμα της ελιάς διακρίνεται σε:

Κλάδεμα διαμόρφωσης: εφαρμόζεται σε δένδρα νεαρής ηλικίας έτσι ώστε εκτός από το επιθυμητό σχήμα να επιτυγχάνεται η πρώιμη είσοδό τους στο στάδιο της καρποφορίας.

Κλάδεμα καρποφορίας: εφαρμόζεται κάθε χρόνο κατά την λήξη της χειμερινής περιόδου με σκοπό το «άνοιγμα» της κόμης με την αφαίρεση λαίμαργων ή πολύ ζωηρών βλαστών. Ταυτόχρονα αραιώνουμε τους βλαστούς στους βραχίονες του δένδρου έτσι ώστε να επιτύχουμε την μέγιστη απόδοση σε καρποφορία.

Κλάδεμα ανανέωσης: εφαρμόζεται σε δένδρα μεγαλύτερης ηλικίας ή σε εγκαταλελειμμένους ελαιώνες με σκοπό την επαναφορά τους στην παραγωγή. Στην περίπτωση αυτή γίνονται μεγάλες τομές στα σημεία διακλάδωσης των κύριων βραχιόνων με σκοπό την ανανέωση της κόμης των δένδρων.

Αυστηρό κλάδεμα και χαλκούχα για την καρκίνωση

Σε ελαιόδενδρα προσβεβλημένα από το βακτήριο Pseudomonas savastanoi pv savastanoi (προκαλεί την ασθένεια της βακτηρίωσης ή καρκίνωσης της ελιάς) προτείνεται αυστηρό κλάδεμα με ταυτόχρονη απομάκρυνση των προσβεβλημένων φυτικών τμημάτων. Σε προσβεβλημένα από το βακτήριο δέντρα και σε όσα έχουν πληγεί από παγετό αμέσως μετά το κλάδεμα εφαρμόζονται εγκεκριμένα χαλκούχα σκευάσματα. Όπου υπάρχουν οι τομές κλαδέματος (μεγάλες ή μέτριες) πρέπει άμεσα να καλύπτονται με ειδική επουλωτική πάστα ώστε να αποφεύγονται οι μολύνσεις του δένδρου από το παραπάνω βακτήριο. Τα προϊόντα του κλαδέματος τεμαχίζονται, με την χρήση ή όχι καταστροφέα, και απομακρύνονται με ασφάλεια από τον ελαιώνα. Δεν συνιστάται η εναπόθεση καθώς και η ενσωμάτωσή τους στο έδαφος προς αποφυγή μετάδοσης ασθενειών.

Ορθό κλάδεμα και αποτελεσματική λίπανση περιορίζουν την παρενιαυτοφορία

Το ορθό κλάδεμα (ιδιαίτερα σε ελαιώνες πυκνής φύτευσης), ο επαρκής αερισμός και φωτισμός στην κόμη των δένδρων συντελούν στη μείωση της σχετικής υγρασίας με αποτέλεσμα τον περιορισμό των προσβολών από εχθρούς και ασθένειες. Επίσης σε συνδυασμό με την εφαρμογή ορθής λίπανσης και άρδευσης περιορίζεται το φαινόμενο της παρενιαυτοφορίας στην ελιά. Δεν πραγματοποιούνται ψεκασμοί όταν οι θερμοκρασίες που επικρατούν, ανά περιοχή, βρίσκονται στο όριο του παγετού.

Δείτε αναλυτικά τη Γεωργική Προειδοποίηση εδώ.