Πέμπτη , 11 Απριλίου 2024

Απλούστερες προδιαγραφές για σύνδεση ελαιοτριβείων με τουρισμό

Τις νέες απλούστερες προδιαγραφές για τα επισκέψιμα ελαιοτριβεία καθόρισαν σε συνεργασία τα Υπουργεία Οικονομικών, Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης, με απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ

Βασικός στόχος της σχετικής πρωτοβουλίας η προαγωγή της κατανάλωσης του ελληνικού εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου στο πλαίσιο της διαφύλαξης της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας.

Η διαδικασία αναγγελίας των νέων προδιαγραφών είχε ως κίνητρο την απλούστευση των διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και υποδομών για ειδικές μορφές τουρισμού. Κάθε μικρή η μεγάλη βιοτεχνική ή βιομηχανική εγκατάσταση, η οποία κατέχει άδεια λειτουργίας ελαιοτριβείου, μπορεί να αποκαλείται και να διατηρεί την αναγραφή του «επισκέψιμου ελαιοτριβείου» «Olive Mill open to the public», εφόσον πληροί τις ελάχιστες απαιτούμενες προδιαγραφές υποδοχής, ξενάγησης, φιλοξενίας και εστίασης. Για να θεωρείται «επισκέψιμο» ένα ελαιοτριβείο, θα πρέπει να διαθέτει, μεμονωμένα ή συνδυαστικά, χώρο υποδοχής και αναμονής επισκεπτών, κατάλληλα διαμορφωμένη αίθουσα με εξοπλισμό για γευστική δοκιμή ελαιολάδου από τυποποιημένη φιάλη και αν η επιχείρηση το επιθυμεί, εφόσον διαθέτει και άδεια λιανικής πώλησης, χώρο τοποθέτησης, παρουσίασης και πώλησης ήδη τυποποιημένων προϊόντων ελαίου.

Ολόκληρο το ΦΕΚ διαθέσιμο εδώ

Σημάνσεις, πινακίδες και γνωστοποιήσεις

Η αίθουσα γευσιγνωσίας θα πρέπει να βρίσκεται σε ικανοποιητική απόσταση από τις μηχανές έκθλιψης του ελαιοκάρπου. Πέρα από την εφαρμογή των ευρωπαϊκών Οδηγιών υγιεινής, το επισκέψιμο ελαιοτριβείο οφείλει να διατηρεί αναρτημένη την κάτοψη του ελαιοτριβείου με καταγεγραμμένους και αποτυπωμένους τους προσβάσιμους χώρους, με αντιστοίχη σήμανση για το μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό επισκεπτών ανά χώρο.

Ο διαχειριστής του επισκέψιμου ελαιοτριβείου οφείλει να έχει ορίσει υπεύθυνο άτομο υποδοχής, φιλοξενίας και ξενάγησης, υπεύθυνο γευσιγνωσίας, με σχετική εκπαίδευση επαγγελματικής κατάρτισης άνω των 40 ωρών, να έχει τοποθετήσει πινακίδα στην είσοδο της εγκατάστασης με χρηστικές πληροφορίες και ώρες λειτουργίας και να έχει αναρτήσει σχετικό τιμοκατάλογο υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της γευστικής δοκιμής.

Διαδικασία Χορήγησης Σήματος Επισκέψιμου Ελαιοτριβείου

Για να λάβει σήμα επισκεψιμότητας κάθε ελαιοτριβείο απαιτείται ο φωτισμός και η σήμανση ασφαλείας των οδεύσεων διαφυγής, η πιστοποίηση επαρκούς αερισμού του χώρου και η συμπερίληψη πρόσβασης για άτομα με κινητικά προβλήματα, με μειωμένη κινητικότητα, εμποδιζόμενα άτομα και άτομα άλλων δυσκολιών.

Η αίτηση για τη σήμανση «επισκέψιμου ελαιοτριβείου» περιλαμβάνει την επαγγελματική κατάρτιση τουλάχιστον 40 ωρών του υπευθύνου γευσιγνωσίας ελαιολάδου. Συνίσταται στα επισκέψιμα ελαιοτριβεία η πραγματοποίηση επιμορφωτικών επιδείξεων, δράσεων και η παραγωγή εντύπων ή ψηφιακού πολύγλωσσου ενημερωτικού υλικού για την προώθηση της κατανάλωσης ελληνικού εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου. Η δυνατότητα καταρτισμού καταλόγου με τις επωνυμίες των επιχειρήσεων που κατέχουν σήμα «επισκέψιμου ελαιοτριβείου» δίνεται στο Υπουργείο Τουρισμού.

Να σημειωθεί ότι το σχετικό σήμα και η αντίστοιχη βεβαίωση ισχύουν για πέντε έτη από την ημερομηνία έκδοσης και για οποιαδήποτε αλλαγή εκδίδεται νέο σήμα, μετά και την επιπλέον καταβολή του 20% του αρχικού παραβόλου κάθε φορά, με την επιπρόσθετη γνωστοποίηση στην αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού.

 

πηγη Agronews

Δείτε επίσης εδώ

Ενημέρωση για το «Xylella fastidiosa» στην Κυνουρία

Σύμφωνα με δελτίο τύπου που εξέδωσε ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας: Με μεγάλο ενδιαφέρον και συμμετοχή …