Ανανεώνει τη σχέση εμπιστοσύνης με τους αγρότες η Τράπεζα Πειραιώς, καταθέτοντας τη δική της τεχνογνωσία και συνεισφορά στο σύνολο των χρηματοδοτικών αναγκών του πρωτογενούς τομέα και πλαισιώνοντας με τα δικά της χρηματοδοτικά εργαλεία το σύνολο των αναπτυξιακών προγραμμάτων που βρίσκονται αυτό τον καιρό σε εξέλιξη.

Ανοιχτές πόρτες για  όλους τους αγρότες  υπόσχεται η Τράπεζα  Πειραιώς, νέο δάνειο  «Αγροκίνηση» μέχρι  το 50% του τζίρου

Αντιπροσωπευτικό παράδειγμα της καθημερινής προσπάθειας της Τράπεζας να βρίσκεται δίπλα στον αγρότη την ώρα που το έχει ανάγκη, είναι και

το νέο προϊόν «Αγροκίνηση», το οποίο αφορά σε χρηματοδότηση για την ενίσχυση της ρευστότητας και για την κάλυψη αναγκών μονιμότερου χαρακτήρα, προσφέροντας με τη μορφή βραχυπρόθεσμου δανείου μέχρι και το 50% του τζίρου κάθε εκμετάλλευσης.

Σε άτυπη συνάντηση οικονομικών συντακτών που ειδικεύονται στα αγροτικά θέματα με στελέχη από τον τομέα αγροτικής τραπεζικής της Τράπεζας Πειραιώς, το μεσημέρι της Δευτέρας 22 Ιανουαρίου, έγινε αναφορά στα ακόλουθα θέματα:

Χρηματοδοτήσεις βιώσιμων επενδύσεων

Στόχος της Τράπεζας Πειραιώς είναι να παρέχει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο χρηματοδοτικής στήριξης, στοχεύοντας απόλυτα στην κάλυψη των αναγκών των αγροτών και των αγροτικών επιχειρήσεων, των αγροτικών συνεταιρισμών, των ομάδων παραγωγών, βοηθώντας τους να δημιουργήσουν βιώσιμες και κερδοφόρες επιχειρήσεις.

Για το σκοπό αυτό, την τετραετία 2020-2023, η Τράπεζα Πειραιώς χρηματοδότησε περισσότερα από 2.000 Σχέδια Βελτίωσης. Κύριος στόχος της είναι η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και ανταγωνιστικότητας των αγροτών, συμβάλλοντας στην υλοποίηση επενδύσεων που αυξάνουν την προστιθέμενη αξία του τελικού παραγόμενου προϊόντος. Σε έναν κλάδο υψηλών απαιτήσεων από την αγορά για ασφαλή και ποιοτικά προϊόντα, έχουμε σαφή γνώση ότι αυτές μπορούν να ικανοποιηθούν μόνο από σύγχρονες, υπεύθυνες και αποδοτικές αγροτικές επιχειρήσεις.

Το 2023, η Τράπεζα Πειραιώς με στόχο την υποστήριξη και την ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης του αγροτικού τομέα, δημιούργησε νέα προϊόντα και υπηρεσίες και προχώρησε σε νέες χρηματοδοτήσεις ύψους περίπου 400 εκατ. ευρώ, με στόχο κατά το τρέχον έτος να ξεπεράσει το ποσό των 400 εκατ. ευρώ.

Διαθέτοντας την απαραίτητη τεχνογνωσία, πρωταγωνίστησε σταθερά στην αποτελεσματική απορρόφηση των πόρων, που προέρχονται από τις ευρωπαϊκές πηγές χρηματοδότησης, παρέχοντας στους πελάτες μία ευρεία γκάμα προϊόντων και λύσεων. Για το σκοπό αυτό, αξιοποίησε όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία, εγγυήσεων, ρευστότητας και επιδότησης επιτοκίου, προς όφελος των πελατών, σε συνέχεια των πρωτοβουλιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ειδικότερα, για την κάλυψη των αναγκών ρευστότητας η Τράπεζα Πειραιώς:

 • συμμετείχε ενεργά στο εξειδικευμένο χρηματοδοτικό εργαλείο της ΕΑΤ, «Ταμείο Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας» προσφέροντας χρηματοδοτήσεις με ελκυστικούς όρους, ευέλικτες διαδικασίες και γρήγορη εκταμίευση και υψηλά ποσοστά εγκρίσεων,
 • συνέχισε να αξιοποιεί το «Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης» σε συνεργασία με το EIF, για την υλοποίηση επενδύσεων στην αγροτική παραγωγή.

Παράλληλα, με γνώμονα τις ιδιαίτερες ανάγκες των αγροτών πελατών της, η Τράπεζα Πειραιώς:

 • Προσέφερε το νέο προϊόν «Αγροκίνηση», το οποίο αφορά σε χρηματοδότηση για την ενίσχυση της ρευστότητας και για την κάλυψη αναγκών μονιμότερου χαρακτήρα.
 • Υποστήριξε τις επενδύσεις που συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε επιχορηγούμενα προγράμματα. Συνεχίζει να προσφέρει εξειδικευμένα χρηματοδοτικά προϊόντα για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, με στόχο το μειωμένο κόστος παραγωγής των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, αλλά και την ενίσχυση του αγροτικού εισοδήματος.
 • Σε συνέχεια της ήδη εξαιρετικής συνεργασίας με τις μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου του γεωργοκτηνοτροφικού εξοπλισμού σχεδιάζει την περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου συνεργατών.
 • Παρότι σε όλη τη διάρκεια του 2023 βρισκόμασταν σε περιβάλλον ανόδου των επιτοκίων χορηγήσεων, δεν προχώρησε σε αύξηση των επιτοκίων διατηρώντας σταθερό το βασικό επιτόκιο χρηματοδότησης του αγροτικού τομέα (ΒΕΑ).

Η Τράπεζα Πειραιώς στέκεται δίπλα σε όλο τον Αγροτικό κόσμο, που είναι αντιμέτωπος με τις επιπτώσεις της Κλιματικής Κρίσης:

 • Είχε ενεργό συμμετοχή στη στήριξη των κατοίκων της Εύβοιας που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές, με συμμετοχή εξειδικευμένων στελεχών της σε ομάδες εργασίας για την ανασυγκρότηση της αγροτικής παραγωγής, καθώς και χρηματοδοτήσεις με ειδικούς όρους, που σχετίζονται με την ανασύσταση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Παράλληλα, μετά τις θερινές καταστροφικές πυρκαγιές στον Έβρο με στόχο τη διατήρηση της μελισσοκομίας στην περιοχή προχώρησε σε χορηγία 20 τόνων μελισσοτρόφων.
 • Μετά τις πρόσφατες φυσικές καταστροφές της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας, λόγω Daniel και Elias, αντίστοιχακαι με στόχο την στήριξη των πληγέντων των περιοχών, παρείχε στους αγρότες τη δυνατότητα αναστολής της υποχρέωσης καταβολής δόσεων μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2023. Επιπρόσθετα, παρείχε και συνεχίζει να παρέχει ρευστότητα μέσω χρηματοδοτήσεων με σκοπό την κάλυψη των λειτουργικών τρεχουσών αναγκών των αγροτικών εκμεταλλεύσεων ώστε να προχωρήσουν σε παραγωγή, την άμεση αποκατάσταση ζημιών, την αντικατάσταση ζωικού πληθυσμού και γεωργικού εξοπλισμού, με εξειδικευμένα προϊόντα, μειωμένο προνομιακό επιτόκιο 4,6% και μηδενικά έξοδα αξιολόγησης. Ειδικά, για τους νέους αγρότες, προκειμένου να μην εγκαταλείψουν τα σχέδιά τους για την ανάπτυξη των εκμεταλλεύσεών τους, προσφέρει το ίδιο προνομιακό επιτόκιο και μηδενικά έξοδα αξιολόγησης, για χρηματοδοτήσεις που συνδέονται με την υλοποίηση επενδύσεων επιχορηγούμενων Σχεδίων Βελτίωσης εντός του 2024. Παράλληλα, η Τράπεζα Πειραιώς, προτίθεται να στηρίξει ενεργά την υλοποίηση των δράσεων του ΥπΑΑΤ για το Μέτρο 5.2, μέσω του οποίου οι παραγωγοί θα μπορούν με χρηματοδότηση από το ΠΑΑ να ανασυστήσουν τις κτηνοτροφικές τους εκμεταλλεύσεις (εγκαταστάσεις και ζωικό κεφάλαιο).

Κέντρα Επιχειρηματικότητας Αγροτικού Τομέα- Συνεργατικά σχήματα

Η Τράπεζα Πειραιώς παραμένει δυναμικά παρούσα στη χρηματοδότηση των επενδυτικών σχεδίων και τη λειτουργική υποστήριξη των συνεργατικών σχημάτων του πρωτογενούς τομέα και ευρύτερα του Αγροδιατροφικού Κλάδου.

Τα Κέντρα Επιχειρηματικότητας Αγροτικού Τομέα έχουν ως βασική αποστολή την ανάπτυξη και διαχείριση των σχέσεων με Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις, Ομάδες – Οργανώσεις Παραγωγών και ευρύτερα με όλα τα συνεργατικά σχήματα του αγροδιατροφικού κλάδου ανεξαρτήτως νομικής μορφής. Μέσω της δομής αυτής, η Τράπεζα Πειραιώς παρέχει πιστοδοτήσεις και σύγχρονα Τραπεζικά προϊόντα-υπηρεσίες,  στο σύνολο σχεδόν των συνεργατικών νομικών οντοτήτων, που συναλλάσσονται ενεργά  με το Τραπεζικό σύστημα. Τα Κέντρα Επιχειρηματικότητας εξυπηρετούν σήμερα πάνω από 900 πελάτες. Παρέχεται άμεση και υψηλού επιπέδου εξειδικευμένη υποστήριξη και εξυπηρέτηση στους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς  και τις λοιπές συνεργατικές οντότητες, μέσω των Συμβούλων Πελατείας, κατανεμημένων σε τρία Κέντρα (Βόρεια, Κεντρική και Νότια Ελλάδα). Οι Σύμβουλοι Πελατείας (RM’s) κατανέμονται πανελλαδικά, ώστε να διασφαλίζεται η προσωπική επαφή, γνώση των τοπικών παραγωγικών ιδιαιτεροτήτων και η ταχεία εξυπηρέτηση των πελατών.

Υποστηρίζουμε τη συνεχιζόμενη αναπτυξιακή δυναμική της ελληνικής οικονομίας προωθώντας δυναμικά τα νέα χρηματοδοτικά μέσα που παρέχει το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ειδικότερα, η Τράπεζα υποστηρίζει σχεδόν το σύνολο των υποβληθέντων αιτημάτων χρηματοδότησης των επενδυτικών σχεδίων των συνεργατικών σχημάτων συνολικού προϋπολογισμού άνω των €150 εκατ., που κατατέθηκαν τη διετία 2022 -2023 προς έγκριση στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για την υπαγωγή τους στις  Δράσεις του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας και άπτονται του βασικού έργου του  Οικονομικού Μετασχηματισμού του Αγροτικού Τομέα.

Οι παρεμβάσεις μας δεν περιορίζονται μόνο στις αμιγώς χρηματοδοτικές Τραπεζικές εργασίες, αλλά, εφαρμόζοντας ολιστική προσέγγιση, υποστηρίζουμε τα συνεργατικά σχήματα σε όλο το εύρος του λειτουργικού τους κυκλώματος, εστιάζοντας στην εφαρμογή των αναγκαίων στρατηγικών επαναπροσδιορισμού του επιχειρηματικού τους μοντέλου με έμφαση στη λειτουργική ανθεκτικότητα, την εξωστρέφεια και τη βιώσιμη ανάπτυξη (εφαρμογή ESG κριτηρίων). Ιδιαίτερη σημασία προσδίδουμε στις εταιρικές συμπράξεις σε όλο το εύρος της αλυσίδας αξίας του Αγροδιατροφικού Τομέα, υποστηρίζοντας χρηματοδοτικά κάθε βιώσιμη επιχειρηματική πρόταση που προτάσσει τη μεγέθυνση και τη λειτουργική αναδιάταξη μέσω εξαγορών, απορροφήσεων και συγχωνεύσεων.

Τα συνεργατικά σχήματα του Αγροτικού Τομέα αποτελούν εξ΄ ορισμού και πρωτίστως επιχειρηματικές οντότητες. Αποστολή τους οφείλει να αποτελεί η οικονομική  αποτελεσματικότητα και η αειφόρος ανάπτυξη προς όφελος των μελών τους, των εργαζομένων και των εξωτερικών συνεργατών (πελάτες, προμηθευτές, πιστωτές), αλλά και συνολικότερα η ενεργός συμβολή τους στην εθνική αναπτυξιακή διαδικασία.

Υπό αυτό το πρίσμα και κατά το 2024 η Τράπεζα Πειραιώς θα υποστηρίξει χρηματοδοτικά τα συνεργατικά σχήματα με έμφαση στις επενδύσεις που συμβάλουν στη λειτουργική βελτιστοποίηση, την εξωστρέφεια με διεθνή προσανατολισμό και τη μεγέθυνση.

Συμβολαιακή Τραπεζική

Μέσα σε ένα ραγδαία μεταβαλλόμενο τοπίο ο αγροδιατροφικός τομέας στην Ελλάδα βιώνει ταχύτατες και πολυδιάστατες αλλαγές, που έχουν οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική διάσταση. Η Συμβολαιακή Τραπεζική προσαρμόζεται στις νέες αυτές απαιτήσεις και αξιοποιεί τις δυνατότητες όλων των εμπλεκόμενων δημιουργώντας αλληλένδετες και βιώσιμες αλυσίδες αξίας, τηρώντας πάντα τις βασικές αρχές της «αειφόρου» ανάπτυξης εδώ και μια δεκαετία. Μέχρι σήμερα, περισσότεροι από 40.000 παραγωγοί σε όλη τη χώρα και περισσότερες από 420 επιχειρήσεις/αγροτικοί συνεταιρισμοί επωφελήθηκαν από το Πρόγραμμα, με συνολικές χρηματοδοτήσεις που ξεπερνούν τo €1 δισ. Αξίζει να αναφερθεί ότι το σύνολο των εξαγωγών των επιχειρήσεων που έχουν ενταχθεί στη Συμβολαιακή ξεπερνά το €1,5 δισ., ενώ περισσότερα από 50 συμβατικά και βιολογικά αγροτικά προϊόντα που υποστηρίζονται από το Πρόγραμμα ταξιδεύουν σε 75 χώρες.

Για το 2024 έχουμε σχεδιάσει και υλοποιούμε δυναμική παρέμβαση με στοχευμένες δράσεις επιχειρώντας να εντάξουμε νέες εταιρείες και να διευρύνουμε την πελατειακή μας βάση. Προωθητικές ενέργειες απευθείας με παραγωγούς θα λάβουν χώρα σε όλη την επικράτεια στοχεύοντας στην αύξηση του αριθμού παραδοτέων Καρτών Συμβολαιακής. Παράλληλα, επιχειρούμε να ενισχύσουμε την παρέμβασή μας τόσο σε υφιστάμενα αγροτικά προϊόντα, αλλά και σε νέα που εμφανίζουν ταχεία διάδοση στον ελλαδικό χώρο και έχουν κυρίως εξαγωγικό χαρακτήρα. Η Συμβολαιακή ως ένα καινοτόμο πρόγραμμα χρηματοδότησης της πρωτογενούς παραγωγής στοχεύει στην ενίσχυση της ρευστότητας και τον συναλλακτικό εκσυγχρονισμό της αγροτικής οικονομίας. Παράλληλα συμβάλλει στην ολιστική ανάπτυξη ενός βιώσιμου παραγωγικού μοντέλου στον αγρο-διατροφικό τομέα της χώρας μας.

ΟΠΕΚΕΠΕ

Η Τράπεζα Πειραιώς διατηρεί άριστη και μακροχρόνια συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με κοινό σκοπό τη στήριξη και την ενδυνάμωση του παραγωγικού ιστού της χώρας. Για το 2023, την 1η χρονιά εφαρμογής του νέου Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ, η Τράπεζα Πειραιώς συνεργάστηκε με το Ελληνικό Δημόσιο επιτυγχάνοντας την έγκαιρη και απρόσκοπτη διενέργεια των πληρωμών των Κοινοτικών Ενισχύσεων προς τους δικαιούχους αγρότες.

Παρακολουθούμε την εγχώρια και τη διεθνή αγορά

Η Τράπεζα στηρίζει στρατηγικά τον αγροδιατροφικό τομέα. Είναι η μοναδική τράπεζα στην Ελλάδα με εξειδικευμένη Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Τραπεζικής, με στελέχη καταρτισμένα και πολύχρονη εμπειρία στον τομέα της Αγροδιατροφής. Παρακολουθεί συστηματικά όσα διαδραματίζονται στον χώρο τόσο σε εθνικό και ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο και προετοιμάζει τα επόμενα βήματα στην τραπεζική τους διάσταση.

Νέα προϊόντα και υπηρεσίες

Στην Αγροτική Τραπεζική της Τράπεζας Πειραιώς, παρακολουθούμε τις εξελίξεις και τις τάσεις και αναγνωρίζουμε τις προοπτικές του κλάδου. Στο πλαίσιο αυτό, ακολουθώντας τις θεσμικές και τεχνολογικές εξελίξεις η Τράπεζα για το 2024 σχεδιάζει νέες λειτουργικότητες σε υφιστάμενα προϊόντα, νέες καινοτόμες υπηρεσίες και παρεμβάσεις σε ιδιαίτερα νευραλγικές θεματικές περιοχές. Ειδικότερα:

 • Εν όψει του νέου Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027, το οποίο αποτελεί τον οδικό χάρτη και το βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο που συμβάλλει στην ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας, θα υλοποιηθούν επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό της παραγωγής και τη βελτίωση της παραγωγικότητας. Μέσω των επενδυτικών δανείων και των δανείων έναντι επιχορήγησης, η Τράπεζα Πειραιώς θα χρηματοδοτήσει όλα τα υγιή επενδυτικά σχέδια, που οδηγούν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών γεωργικών εκμεταλλεύσεων, στη μείωση του κόστους παραγωγής, στην αναβάθμιση και ανάδειξη της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων.
 • Η Τράπεζα διευρύνει συνεχώς τη μακροχρόνια συνεργασία της με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, για την αξιοποίησητων χρηματοδοτικών εργαλείων, με στόχο την αύξηση της χρηματοδότησης προς τον Αγροδιατροφικό Τομέα. Υπό αυτό το πρίσμα, συμφώνησε τη συμμετοχή της στο νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης προϊόντων για την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, σχεδόν όλων των κλάδων δραστηριότητας της οικονομίας, περιλαμβανομένων και των αγροτών, με στόχο να συμβάλλει στην ανάπτυξη μιας βιώσιμης και καινοτόμου οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό, θα διατεθούν τόσο επενδυτικά δάνεια και δάνεια κεφαλαίου κίνησης, όσο και πιο στοχευμένα προϊόντα για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πράσινη, την περιβαλλοντική και την ψηφιακή μετάβαση, συμπεριλαμβανομένων των καινοτόμων επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων που υιοθετούν τις αρχές της αειφορίας. Ειδική μέριμνα θα δοθεί στη στήριξη μικρότερων και νεοσύστατων επιχειρήσεων, με εξειδικευμένο προϊόν.
 • Με γνώμονα τη διαρκή βελτίωση των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών και στο πλαίσιο του προγράμματος μετασχηματισμού της, η Τράπεζα συνεχίζει να αναβαθμίζει τις ψηφιακές της υπηρεσίες και προς τους αγρότες, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να πραγματοποιούν μια σειρά εργασιών χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία τους σε κατάστημα της Τράπεζας. Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της εμπειρίας τους, η Τράπεζα σχεδιάζει την ενδυνάμωση των εναλλακτικών καναλιών της με προσφορά νέων εφαρμογών και υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών, με στόχο τη στήριξη των αγροτών και αγροτικών επιχειρήσεων για την υλοποίηση των επενδυτικών τους σχεδίων.
 • Η κλιματική κρίση δημιουργεί αστάθεια στον πρωτογενή τομέα. Η απώλεια της παραγωγής και κατ΄ επέκταση η μείωση του αγροτικού εισοδήματος θέτουν πλέον την ανάγκη αντιμετώπισης των προβλημάτων αυτών. Ο αγροτικός κόσμος καλείται να επαναπροσδιορίσει το μοντέλο της παραγωγής του. Στην Τράπεζα Πειραιώς πιστεύουμε ότι μία από τις πιο ενδεδειγμένες λύσεις είναι η ανάπτυξη παραγωγικών μονάδων υπό κάλυψη. Η γεωγραφική θέση της χώρας και ο μικρός κλήρος ευνοούν την ανάπτυξη της Θερμοκηπιακής Γεωργίας. Μία από τις στρατηγικές προτεραιότητες της Τράπεζας Πειραιώς στον Αγροδιατροφικό Τομέα είναι ο εκσυγχρονισμός των υπαρχόντων υποδομών και η δημιουργία νέων σύγχρονων θερμοκηπίων, καθώς θα βοηθήσουν στην ανθεκτικότητα της αγροτικής παραγωγής και στην αύξηση της παραγωγικότητας με τη λιγότερη δυνατή επιβάρυνση στους φυσικούς πόρους (νερό, έδαφος, ενέργεια). Επενδύσεις, οι οποίες χρηματοδοτούνται από τα Σχέδια Βελτίωσης, αλλά και τα εξειδικευμένα προϊόντα και υπηρεσίες της Τράπεζας Πειραιώς.
 • Μία ακόμη επιλογή για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης είναι τα Agri-PVs, τα οποία προωθούνται σε επίπεδο ΕΕ. Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης βρίσκεται ήδη στο στάδιο της εκπόνησης της σχετικής Υπουργικής Απόφασης για την ανάπτυξη των καινοτόμων αγροβολταϊκών συστημάτων, τα οποία συνδυάζουν την ταυτόχρονη παραγωγή ενέργειας και αγροτικής παραγωγής στην ίδια έκταση. Στην Τράπεζα Πειραιώς είμαστε πεπεισμένοι ότι μία απάντηση στην ενεργειακή, διατροφική και κλιματική κρίση είναι η χρήση των καινοτόμων αγροβολταϊκών συστημάτων, τα οποία έχουν πολλαπλά οφέλη για το περιβάλλον, την εθνική οικονομία και τον Έλληνα αγρότη. Επένδυση, η οποία στοχεύει στη μείωση του κόστους παραγωγής και στη δημιουργία συμπληρωματικών εσόδων για τους αγρότες. Στο πλαίσιο αυτό, η Τράπεζα Πειραιώς διαθέτει το κατάλληλο χρηματοοικονομικό εργαλείο, για την κάλυψη της ρευστότητας των καλλιεργητών, που θα προχωρήσουν στην υλοποίηση της επένδυσης σε Agri-PVs.
 • Η συνεργασία αποτελεί βασική δύναμη και παράγοντα ανάπτυξης στον αγροτικό τομέα, καθώς αποτελεί στοιχείο βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας των παραγωγών και των μικρότερων αγροτικών επιχειρήσεων. Οι Ομάδες Παραγωγών διευκολύνουν την οργάνωση της παραγωγής και εμπορίας αγροτικών προϊόντων.  Η συνεργασία καθιστά δυνατές δραστηριότητες που μπορούν να τους ωφελήσουν δημιουργώντας προστιθέμενη αξία και καλύτερη πρόσβαση στην αγορά (π.χ. μέσω συγκέντρωσης της προσφοράς, κοινής διανομής) και εξασφαλίζοντας την καλύτερη δυνατότητα διαπραγμάτευσης, τόσο με τους αγοραστές των προϊόντων τους, όσο και με τους προμηθευτές γεωργικών εισροών, γεωργικών μηχανημάτων, κ.λπ. Παράλληλα, μπορούν να αποκτήσουν ευκολότερα πρόσβαση σε προηγμένη τεχνολογία, σε εξελιγμένα μηχανήματα, σε συστήματα ποιότητας που θα περιορίσουν το κόστος παραγωγής και θα ενισχύσουν τη μεταποίηση ποιοτικών προϊόντων, σε αξιοποίηση μηχανισμών διαχείρισης κινδύνων, σε πιο αποτελεσματική παραγωγή  μέσω καλύτερης πρόσβασης σε τεχνικές γνώσεις. Οι Ομάδες Παραγωγών είναι σχήματα που υποστηρίζει ενεργά η ΚΑΠ, τόσο κατά την ίδρυσή τους, όσο και στα υπόλοιπα στάδια της δραστηριότητάς τους (Κοινή Οργάνωση Αγορών & Επιχειρησιακά Προγράμματα, μέτρα Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, κ.λπ.).
 • Οι Διεπαγγελματικές οργανώσεις είναι τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που συνιστώνται από τους εκπροσώπους του συνόλου ή αντιπροσωπευτικού μέρους των  νομικών οντοτήτων που εκπροσωπούν όσους ασκούν επιχειρηματικές δραστηριότητες σχετικές με την παραγωγή, τη μεταποίηση, την εμπορία και κατά περίπτωση την τυποποίηση ή τη διανομή αγροτικών προϊόντων. Θεσπίζουν τα μέτρα που διέπουν την αλυσίδα εφοδιασμού, χωρίς να εμπλέκονται οι ίδιες στην παραγωγή, τη μεταποίηση ή το εμπόριο και λειτουργούν ως πλατφόρμα διαλόγου, μέσω της οποίας προωθούνται βέλτιστες πρακτικές και η διαφάνεια της αγοράς.

Ο θεσμός των Διεπαγγελατικών Οργανώσεων είναι ευρέως διαδεδομένος στην  Ευρωπαϊκή Ένωση,  καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει τη συμμετοχή σε αυτές.   Στην Ελλάδα  υπάρχει η ανάγκη για  περαιτέρω ανάπτυξη του θεσμού, καθώς λειτουργεί προς όφελος των μελών του.  Υπό το πρίσμα αυτό η Τράπεζα Πειραιώς συνεργάζεται με το σύνολο των αναγνωρισμένων Διεπαγγελματικών Οργανώσεων και υποστηρίζει εμπράκτως τη λειτουργία τους.

 • Η  Τράπεζα Πειραιώς υποστηρίζει τη λειτουργία των περίπου 450 Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) και Γενικών Οργανισμών  Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ), δηλαδή των οργανισμών που διαχειρίζονται ένα μεγάλο μέρος των συλλογικών έργων άρδευσης.  Έργων κρίσιμων προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες άρδευσης εκατομμυρίων στρεμμάτων καλλιεργήσιμης αγροτικής έκτασης. Υπολογίζεται ότι μέσω των υπό διαχείριση από τους ΤΟΕΒ και ΓΟΕΒ έργων, αρδεύεται το 45% της καλλιεργήσιμης έκτασης ήτοι συνολική  επιφάνεια περί των 6 εκατ. στρεμμάτων. Καθώς ο κλάδος της γεωργίας απαιτεί περίπου το 80% της ετήσιας κατανάλωσης σε νερό και λαμβάνοντας υπόψη τις καταστροφικές συνέπειες της κλιματικής κρίσης στον αγροτικό τομέα, αποτελεί υψίστης στρατηγικής σημασίας η ορθή  διαχείριση των πολύτιμων φυσικών πόρων από τους  Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων. Στο πλαίσιο αυτό η Τράπεζα Πειραιώς προτίθεται να συνδράμει και να υποστηρίξει τον εκσυγχρονισμό και τη λειτουργία των εν λόγω Οργανισμών προς όφελος τόσο του πρωτογενούς τομέα όσο και του στόχου για ορθολογική χρήση των υδάτινων πόρων.

Τα στελέχη Αγροτικής Τραπεζικής της Τράπεζας Πειραιώς που συμμετείχαν στη συνάντηση με τους αγροτικούς συντάκτες ήταν:

Γενικός Διευθυντής Αγροτικής Τραπεζικής, Αλκιβιάδης Αλεξάνδρου

Διευθυντής Ανάπτυξης Εργασιών, Ιωάννης Χανιωτάκης

Διευθυντής Επιχειρηματικών Κέντρων Αγροτικού Τομέα, Γιώργος Αβατάγγελος

Διευθυντής Συμβολαιακής Τραπεζικής, Βασίλης Γαϊτανάρος

Διευθυντής Ανάπτυξης Εργασιών Αγροτικού Τομέα, Θανάσης Δεδούσης

και τα στελέχη της Αγροτικής Τραπεζικής Ανδρέας Πέρρος, Ντζιαχρήστας Νίκος, Δεδούσης Νίκος και Λιοδήμος Θανάσης.