ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ κέντρο υποβολής δηλώσεων ΟΣΔΕ

Πιστοποιημένο κέντρο υποβολής δηλώσεων ΟΣΔΕ απευθείας συντασσόμενο με τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., διαθέτει ομάδα έργου η οποία αποτελείται από εξειδικευμένους επαγγελματίες, με πολυετή εμπειρία στην υπηρεσία των αγροτών και των κτηνοτρόφων

Υποστηρίζει – καθοδηγεί – υποβοηθά τους αγρότες, στον κρίσιμο τομέα των κοινοτικών ενισχύσεων λειτουργώντας υποδειγματικά και ολοκληρώνοντας κάθε φορά έγκαιρα και με τη δέουσα υπευθυνότητα τις προβλεπόμενες διαδικασίες, ώστε να μην υπάρχει η πιθανότητα καθυστέρησης που να οφείλεται σε λάθη ή παραλείψεις.

Με συνέπεια και άμεση εξυπηρέτηση χωρίς περιττή ταλαιπωρία, δίνονται οι ορθές λύσεις σε ότι αφορά την επιδότηση, την εξισωτική αποζημίωση, την μεταβίβαση δικαιωμάτων, το μητρώα αγροτοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, τα αγροτικά οικονομοτεχνικά θέματα.

Ταυτόχρονα κύριος στόχος είναι η έγκαιρη και ορθή πληροφόρηση των εν δυνάμει αγροτών, καθώς και των ενδιαφερομένων που θέλουν να ενταχθούν στον κλάδο.

Δείτε επίσης εδώ

Η Λίπανση της Ελιάς – Πότε Γίνεται & Τι Λίπασμα θα Χρησιμοποιήσω

Η ελιά όπως κάθε φυτό χρειάζεται λίπανση κάθε χρόνο. Η ποσότητα λιπάσματος, ο τύπος λιπάσματος και ο χρόνος εφαρμογής …